компанийн_галерей_01

мэдээ

W-MBus гэж юу вэ?

Wireless-MBus-д зориулагдсан W-MBus нь радио давтамжийн дасан зохицох Европын Mbus стандартын хувьсал юм.

Үүнийг эрчим хүч, нийтийн аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүд өргөнөөр ашигладаг.Протоколыг үйлдвэрлэлийн болон дотоодын салбарын тоолуурын хэрэглээнд зориулан бүтээсэн.

Европт зөвшөөрөлгүй ISM давтамжийг (169МГц эсвэл 868МГц) ашиглан энэхүү холболт нь тоолуур болон тоолуурын хэрэглээнд зориулагдсан: ус, хий, цахилгаан, дулааны эрчим хүчний тоолуур нь энэ протоколд заасан ердийн хэрэглээ юм.

w-mbus

Шуудангийн цаг: 2023 оны 2-р сарын 16-ны хооронд